YTÜ, Davutpaşa Kampüsü - Teknopark C1-109

Power BI

Zeno Bilişim ve Danışmanlık olarak Microsoft Power BI hizmeti aracılığıyla verilerinizi kolay, anlaşılır şekilde sizlere raporlamaktayız. Çeşitli şemalar ve grafikler yardımıyla verilerinizi günlük, haftalık ve aylık bazda filtreleyerek sizler için çözümlüyoruz.

İsteğiniz doğrultusunda işletmenize ait birçok veriyi Dashboard eşliğinde hızlı ve kolay anlaşılabilir biçimde sizlere geri sunmaktayız.

Power BI Raporları

Tekstil sektörüne çözüm sunduğumuz raporlar aşağıdaki gibidir.

Raporda müşterimizin istekleri doğrultusunda hangi üretim yerinde ve tipinde en son siparişin ne zaman yüklendiği ve denetimlerin ne zaman yapıldığı gösterilmektedir. Denetim yerleri, denetim tipleri, denetim yeri durumu, denetim şirketi ve tarih filtreleriyle rapor dinamik hale getirilmiştir. Denetim tipleri gruplandırılarak belirli bir sıraya konulmuş olup son denetim tarihleri gelecek aylarda olan denetim yerleri koşullu biçimlendirilme kullanılarak renklendirilmiştir.

Raporda müşterimizin finansal verileri kullanılarak aylık ve haftalık gerçek satışlarıyla hedeflenen bütçe karşılaştırmaları gösterilmektedir. Hedeflenen bütçe değerleri kullanılarak brüt marj oranları hesaplanmıştır ve aylık bazda değişimi gösterilmiştir. Raporda bulunan mali yılları da içeren tarih tablosu sayesinde rapor seçilen mali yıl için dinamik olarak değişmektedir.

Raporda müşterimizin üreticilerine yaptığı denetimler sonucu CRM’e girdikleri veriler kullanılarak yapmış oldukları denetimlerin analizlerini ve haftalık trendleri gösterilmektedir. Üretici, müşteri ve tarih filtreleriyle rapor dinamikleştirilmiştir.

Raporda üretici bazında seçilen tarihlere göre zamanında ve gecikmeli yüklenen siparişler gösterilmiştir. Bir üreticinin seçilen tarih aralığında gerçekleşen erken ve geç siparişlerinin ve geciken siparişlerinin kaynağının(müşteri, fabrika, paketleme vs.) yüzdelik dağılımı elde edilmiştir.

Bu rapor 4 sayfadan oluşmaktadır. Şu ana kadar müşterimize sunmuş olduğumuz On Time Shipment raporu, Inspection raporu ve Sampling raporundan analizler içermiş olup bu raporların özet analizlerinden oluşan bir özet sayfa içermektedir. Veriler bu raporları birleştiren ara tablolar oluşturularak modellenmiştir ve analize uygun hale getirilmiştir. Üreticilere her haftanın belirli bir gününde mail olarak gönderilip üreticilerin performans takiplerinin yapılması amaçlanmıştır.

İlk sayfada zamanında yüklenen sipariş analizlerinin, denetim analizlerinin ve numune analizlerinin özet istatistikleri yer almaktadır.

Raporun ikinci sayfasında zamanında yüklenen siparişlerin detaylı analizi yer almaktadır. Bu sayfada haftalık ve aylık zamanında ve geç yüklenen siparişlerin oranları, müşterilere göre geç yüklenme oranları ve gecikme nedenleri, denetim yerlerine göre zamanında yüklenen siparişlerin oranları incelenebilmektedir.

Raporun üçüncü sayfasında yapılan denetimlerin detaylı analizleri yer almaktadır. Bu sayfada denetim tiplerinin dağılımı, denetimden kalma nedenlerinin dağılımı, haftalık ve aylık geçme ve kalma oranlarının dağılımı, denetim yerlerine göre geçme oranları vb. analizler içermektedir.

Raporun dördüncü sayfasında ise gelen numunelerin detaylı analizleri yer almaktadır. Bu sayfada numunelerin tiplerine göre ilk seferde onaylanma oranları, haftalık ve aylık ilk seferde onaylanma oranları ve reddedilmiş numunelerin detaylarını içermektedir.

Rapor müşterilerin içinde bulunduğumuz hafta içinde yapacağı denetimlerin sayısını ve türünü göstermektedir. Bu rapor sayesinde denetimlerin takibi yapılabilmektedir. Ayrıca raporda bulunan tablodaki herhangi bir hücreye tıklanıldığında denetimlerin yapılacağı siparişlerle ilgili detaylı bilgilere erişim sağlanabilmektedir.

Müşterimize gelen numunelerin seçilen tarih aralığındaki aylık dağılımlarını, müşteri, üretici vb. performanslarını gösteren bir rapordur. Raporda birden fazla hesaplanmış ölçü kullanılmış olup değerler çoklu kart görseliyle birlikte raporda gösterilmiştir. Grafiklerin detayına bir buton aracılığıyla ulaşılması sağlanmıştır.