SENSOR, kayıtlı kullanıcılarının içeriklerine yer sağlayıcılık hizmeti veren bir mobil uygulama olup, ZENO Bilişim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’e aittir.

SENSOR kayıtlı kullanıcısı olduğunuzda tabi olduğunuz kurallar ve diğer yasal konular aşağıdaki gibidir.

Kayıtlı Kullanıcı ve Anket Yapmak

18 yaş sınırı uygulamaktayız, bu nedenle 18 yaşından küçüklerin kullanıcı olması maalesef mümkün değil.

SENSOR mobil uygulamasına kayıtlı kullanıcı olmak için sizden istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Sizlerden telefon numarası, Mail adresi gibi bilgiler istenmeyecektir.


Hesabınız aktive olduktan sonra oluşturacağınız içerikler, sorularınız kullanıcılar tarafından yeterli onaylanma sayısına ulaşana kadar uygulamada görünmeyecektir.


Sorularınızın ve anketlerinizin yayınlanması SENSOR uygulama kullanıcılarının takdirinde ve yeterli onay sayısına ulaşması sonucunda yayınlanır. Kayıtlı kullanıcıların sorularının ve anketlerinin yayına alınmasındaki değerlendirme kriterleri, tercih edilecek yöntemler veya süreye ilişkin de hiçbir taahhütte bulunmamaktayız.

Ekran Alıntısı.JPG
İşleyiş ve Sorumluluklarınız

Oluşturduğunuz içerik SENSOR kurallarına ve hukuka uygun olmak zorundadır. Oluşturduğunuz içerikler tüm sorumluluğu size ait olmak üzere ve onaylanması dahilinde yayına girdiğinden, oluşturduğunuz içeriğin hukuka aykırı olmadığından lütfen emin olun. içerik yayına alındığı anda hukuki sorumluluğunuz başladığından, oluşturduğunuz içeriğin daha sonra tarafınızca veya şikayet/haberdar edilme vs. üzerine SENSOR tarafından silinmiş olması sorumluluğunuzu ortadan kaldırmayacaktır.

SENSOR içerik oluşturma kuralların güncel olarak sizlere aktarılacaktır. Soruların ve anketlerin silinme sebepleri ve diğer yaptırımlar kullanıcılara uygulama üzerinden bildirim ile duyurulmaktadır, bunların takibi sizin sorumluluğunuzdadır.

Sorularınızın ve anketlerinizin, SENSOR kurallarına uygun olmaması nedeniyle veya hukuka aykırı olması sebebiyle yayından kaldırılabilir. kurallara veya hukuka aykırılıklar nedeniyle hesabınız geçici olarak durdurulabilir veya hesabınız kapatılabilir. Diğer tüm haklarımız saklıdır.

Hesabınızın güvenliğine ilişkin tüm sorumluluk size aittir. Şifrenizi kolay tahmin edilemeyecek şekilde oluşturmanızı ve üçüncü kişilerle paylaşmamanızı, üçüncü kişilere ait web sitelerine ve/veya mobil uygulamalara kullanıcı adı ve şifrenizi girmemenizi tavsiye ederiz.

SENSOR’e vermiş olduğunuz bilgilerinizin güvenliği için ekibimiz elinden gelen özeni göstermektedir ancak SENSOR’ün özen yükümlülüğünden başka yükümlülüğünün olmadığını, barındırma hizmeti ve benzeri hizmet veren firmaların güvenliği sağlayamaması veya SENSOR’e yasadışı olarak erişilerek bilgilerin ele geçirilmesi gibi hallerde doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarara ilişkin sorumluluk kabul etmemekteyiz.Girdiğiniz soru ve anketler düzenli olarak yedekleme yapılıp saklanmaktadır. Olası veri kaybı durumlarında uygulamada bulunan verilerinizin kısmen veya tamamen kaybolmayacağına ilişkin hiçbir taahhütte bulunmamaktayız. Ayrıca bu verileri kalıcı olarak silme hakkını da saklı tutmaktayız. Bu nedenle herhangi bir sebeple yaşanacak veri kaybı veya bozulması halinde hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemekteyiz. Veri kaybı yaşama gibi bir endişeniz olduğu takdirde verilerinizi kendi imkanlarınızla yedeklemenizi öneririz.

Gizlilik
SENSOR’de bulunduğunuz süre boyunca 'cookie' olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer unsurların telefonunuza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. bu konuda daha fazla bilgiyi http://en.wikipedia.org/wiki/http_cookie ve http://tr.wikipedia.org/wiki/çerez adreslerinden edinebilirsiniz. (verilen linklerden ulaşacağınız içeriğin güvenilirliğine ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır.)Ayrıca SENSOR'e kaydolmanız esnasında ve kullanımınız süresince sizden doğrudan talep ettiğimiz(haberli) veya uygulamımızı kullanımınız esnasında yaptığınız işlemlerin otomatik olarak kaydedilmesi(habersiz) şeklinde tarafınızdan toplanılan her türlü veriyi süre sınırı olmaksızın saklama, işleme ve kullanma hakkımız bulunmaktadır ancak bu sözleşmede aksi belirtilen durumlar saklıdır.Sizlerden topladığımız veriler gizli tutulacaktır. Bu veriler ZENO BİLİŞİM LTD. ŞTİ. Geliştirme çalışmalarında kullanılabilecek, anonimiteniz korunarak istatistiki veri olarak kullanılabilecek ve anonimiteniz korunmak şartıyla üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.İletişim bilgileriniz sizden aksi yönde onay alınmadıkça sadece ZENO BİLİŞİM LTD. ŞTİ.’e ait marka ve/veya hizmetlere ilişkin bilgilendirme ve tanıtım amacıyla kullanılacaktır, iletişim bilgileriniz hiçbir şekilde üçüncü kişilere kullandırılmayacak veya verilmeyecektir.Yasal zorunluluğun söz konusu olması ve yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde bilgileriniz ilgili makamla paylaşılabilecektir. Yürürlükteki mevzuat gereği tüm kayıtlı kullanıcıların sadece son 12 aylık ip bilgisi saklanmaktadır.
Telif
SENSOR’de oluşturduğunuz/yayınladığınız içeriklerin telif hakları size aittir. Bu nedenle SENSOR’de yayınlandığınız içeriğinizi ticari maksatla dahi dilediğiniz şekilde derleyip, kullanabilirsiniz. Ancak uygulamamızda yayında olan içeriklerinizi internet üzerinde başka bir sitede daha yayınlamanız halinde ekşi bizlere aktif link vermeniz gerekmektedir.Telif hakları size ait olmakla birlikte, yayınladığınız tüm içerik için ZENO BİLİŞİM LTD. ŞTİ.’e çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletim şekilleri de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla tüm mali haklarını hiçbir coğrafi sınırlama olmaksızın, süresiz ve bedelsiz kullanma hakkı(lisans) vermektesiniz.Oluşturduğunuz içerikler SENSOR uygulamasında yayında olduğu müddetçe ZENO BİLİŞİM LTD. ŞTİ. bu içerikleri uygun gördüğü bütün ortamlarda kendi kullanımında olan markalar altında ve/veya diğer internet sitelerinde ticari amaçla kullanma hakkına sahip olacaktır. Bunu engellemek için kullanılmasını istemediğiniz içeriği silmeniz veya hesabınızı kapamanız yeterlidir ancak bu eylemler sadece ileriye dönük olup, size daha önce yapılmış çalışmalardan telif ücreti talep etme ve benzeri bir hak vermeyecektir. Daha önce yapılmış çalışmaların yeniden basımı veya yayını da bu nedenle her zaman mümkündür.ZENO BİLİŞİM, anket ve sorularınızın internet dışındaki ortamlarda ticari amaçla kullanılması halinde, ilgili çalışmadan kar elde edilmesi şartıyla, kendi takdir edeceği miktarda telif ödemesinde bulunacağını taahhüt eder.Uygulamamızda yayınladığınız içeriğin size ait olduğu veya fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde kullanma hakkınız olduğu kabul edilir. Size ait olmayan içeriğin ancak kanunlarda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmanız şartıyla yayınlanması mümkündür. Aksi halde uğrayabileceğimiz zararlardan sorumlu olacağınızı belirtmek isteriz.
Sözleşme Değişiklikleri
Bu sözleşme ZENO Bilişim tarafından önceden duyurulmaksızın ve tek taraflı olarak değiştirilebilir. Değişiklik sonrası uygulama kayıtlı kullanıcı olarak kullanım sözleşme değişikliklerinin kabulü anlamına geleceğinden sözleşme metnini belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye ederiz.Bu sözleşmesel ilişki nedeniyle taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda SENSOR kayıtlarının hmk 193. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını, bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmektesiniz.Bu sözleşmeye türk hukuku uygulanacak olup, ihtilafların hallinde istanbul merkez (çağlayan) mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. Bu sözleşme en son 11.05.2020 tarihinde güncellenmiştir.

Istanbul  |  Houston

  • LinkedIn Social Icon